2950 Kapellen, België
+32495214272
info@b-creative.be

GDPR Privacyverklaring

Web Design & Grafisch Ontwerp

Uw persoonsgegevens worden door “B-CREATIVE”, www.b-creative.be, Akkerstraat 50, 2950 Kapellen verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op “info@b-creative.be”. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Bij ondertekening van de offerte (of schriftelijk akkoord als reply op de mail met de offerte) verklaart u zich hiermee akkoord.